Style / Language / Swedish

Status: This is an official style guideline.

In Swedish

Använd versaler i början av en mening och egennamn.
Exempel: "På tisdag åker Per till Borås tillsammans med en engelsk rugbyspelare."

Mer detaljerade instruktioner på Versalisering på Wikipedia.

In English

Capitalize the first word of a sentence and names.
Example: "På tisdag åker Per till Borås tillsammans med en engelsk rugbyspelare."

More details at Versalisering på Wikipedia.


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages