Style / Language / Slovak

Status: This is an official style guideline.

Po slovensky

Hlavné pravidlo: Iba prvé slovo názvu a vlastné mená (mená ľudí, miest, objektov, atď) by mali začínať velkými písmenami. Ostatné slová sú malými písmenami.

In English

Main rule: Only the first word of title and proper nouns (names of people, places, objects, etc.) should be capitalized. Other words are in lowercase


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages