Style / Language / Romanian

Status: This is an official style guideline.

În română

În principiu, în limba română se folosesc majuscule doar pentru prima literă din titlu și pentru nume proprii.

Dacă numele propriu este străin, se folosesc regulile din limba respectivă (de exemplu, „Leonardo da Vinci”, cu „d” mic). Dacă numele este românesc toate inițialele sunt majuscule.

Pentru numele ce nu sunt de persoane (toponime, firme, produse) se folosesc majuscule pentru prima literă a fiecărui element, cu excepția prepozițiilor (cu, de, la, din, pe, etc.), articolelor (al, ai, ale, etc.) și conjuncțiilor (și, sau, ori,...) Prima literă a titlului e întotdeauna majusculă. La cuvintele legate cu cratimă, prima literă de după cratimă nu e majusculă decât dacă cuvântul simplu din care face parte e nume propriu („Făt-Frumos”, dar „floarea-soarelui” și „Congresul al X-lea”).

Atenție, dacă o formație românească are pe un album și melodii cu titlul în altă limbă, să zicem engleză, fiecare titlu se scrie conform cu limba proprie.

Folosiți întotdeauna diacritice corecte! Semnele corecte pentru ș/Ș și ț/Ț sunt s și t cu virguliță dedesubt, nu cu sedilă. (Sedila atinge litera, virgulița are un mic spațiu.) Dacă nu puteți tasta semnul corect, puteți folosi și varianta cu sedilă; niciodată nu scrieți cu s sau t simplu! Codurile Unicode pentru semnele corecte sunt: Ș U0218; ș U0219; Ț U021A; ț U021B.

Punctuație

Toate semnele nepereche (. , ? ! ; :), mai puțin cratima/liniuța au un singur spațiu după semn, nici unul înainte. Punctele de suspensie sunt întotdeauna trei, nu au spații între ele, nici înainte, ci unul singur după tot grupul.

Semnele pereche (paranteze, acolade, ghilimele) au câte un spațiu doar în exteriorul grupului delimitat, nici unul în interior (adică, spațiu înainte de a deschide și după ce închidem paranteze sau ghilimele, dar nu punem spațiu după deschidere sau înainte de a închide).

Liniile de separare orizontală — ca acestea — au spații înainte și după (teoretic, cel dinainte ar trebui să fie „non-breaking space”, dar în titluri e mai puțin important). Cratima și o eventuală linie de dialog nu sunt separate cu spații de cuvintele apropiate, cum nu sunt nici „/”, „\”, plus sau minus.

În română ghilimelele se deschid în stânga-jos, ca niște virgule, și se închid în dreapta sus, în aceeași formă (99-jos, 99-sus). Dacă sunt mai multe nivele de ghilimele, se folosesc cele «franțuzești» (dar fără spații în interior ca în limba franceză). Dacă nu puteți tasta semnele corecte, puteți folosi și ghilimelele drepte ("), dar dacă găsiți varianta corectă într-un titlu nu o înlocuiți.

In English

As a rule, in Romanian capitals are used only for the first letter of a title, and for proper names.

If the proper name is foreign, the rules for the respective language are used for the name (e.g. „Leonardo da Vinci”, small "d"). If the name is Romanian, all initials are capitals (though personal preference of the name's owner are the final rule, as always).

Proper names that are not names of persons (toponyms, corporation, products) use capitals for every element's initial, except for prepositions (cu, de, la, din, pe, etc.), articles (al, ai, ale, etc.) and conjunctions (și, sau, ori,...), rather like in English. The first letter is always a capital. In Romanian a hyphen is often used to link words; if it is used as in English to tie two proper names, those are both capitalized; however, it's also used like the apostrophe in English, to mark contractions. In this case, the contracted part is never capitalized.

Often Romanian bands have on the same album tracks with names in both Romanian and other languages. Always capitalize according to the rules of the titles' languages.

The author's intention trumps these rules, but only if it's a very clear case: Phoenix's album is called "SymPhoenix", it's a clear play on words with semantic value for capitals, but just because all tracks on the album are capitalized as in English is not enough: use Romanian rules for this case.

Always use Romanian diacritics: ă, â, î, ș and ț. The correct letters for the last two are "s with comma below" and "t with comma below". These are easily confused with "s with cedilla" and "t with cedilla". (The cedilla should touch the letter, the comma below should not.) Unfortunately even some fonts confuse them.

Punctuation

All unpaired marks (. , ? ! ; :), excepting the dash have a single space ofter the mark, no space before, like in English. An ellipsis is a set of three dots, treated like just one (use three ".", with no space before or in-between, and just one space after the group).

Paired marks (parantheses, accolades, quotes) have a space outside the delimited group, and no space towards the inside (just like in English). The whole group (together with the, e.g., quotes) behaves like a word with respect to other punctuation.

Horizontal lines—like en-dashes and em-dashes—have spaces around on both sides, unlike in English. (You should use a non-breaking space before, to prevent ugly wrapping, but that's not very important in titles.) The short dash has no spaces around (like the apostrophe in English contractions); the slashes and math signs (plus, minus, etc.) are treated the same.

Quotes in Romanian are opened by "99-low" quotes (comma shaped) closed by "99-high" marks. If there are imbricated quotes, «guillemets» are used for the second (internal) level of quotes, but without internal spaces as they are in French. This is an example: „Un text «absurd» pentru exemplificare.” Full-stops and commas go inside or outside quotes, according to the fragment's logic.

You may use use straight quotes (") if you can't type the correct ones, but please don't replace correct quotes if they already exist.


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages