Style / Language / Hungarian

Status: This is an official style guideline.

Magyarul

Együttesnevek

Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve szerint

220. o.

A kötőszó és a névelő kivételével a tulajdonnévi rész minden eleme nagy kezdőbetűs az együttesek, zenekarok nevében is, a típust jelölő név azonban kisbetűs, és különírandó: Republic együttes, Kispál és a Borz. A Kodály vonósnégyes és a Tátrai-vonósnégyes írásmódbeli különbsége abból adódik, hogy a Kodály vonósnégyesben a személynévi elem tiszteletbeli, felvett név, a Tátrai-vonósnégyest azonban valóban Tátrai Vilmos alapította. Az embercsoport vezetőjéről elnevezett gyűjtőnévi alakulatból akkor szokás elhagyni a kötőjelet, ha a szerkezet jelöletlen gyűjtőnévi része több különírt tagból álló szókapcsolat: Bergendy koncert-, tánc- és szalonzenekar, valamint ha a gyűjtőnévi rész több tagból álló idegen elnevezés; ebben az esetben a név összes elemét nagybetűvel szokás írni: Takáts Tamás Dirty Blues Band.

Műcímek

A Magyar helyesírás szabályaiból

198. Az egyedi címeket, tehát a költői művek, könyvek, értekezések, cikkek, képek, szobrok, zeneművek, műsorszámok stb. címét a következőképpen írjuk. – Az egyszavas címeket nagybetűvel kezdjük: Szózat, Hazám, Pályamunkások, Martinász, Álarcosbál, Zenedélelőtt stb. – A többszavas címekben csak az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel: Magyar értelmező kéziszótár, Képes politikai és gazdasági világatlasz, Ember az embertelenségben, A kőszívű ember fiai, Tanulmányok Arany János költészetéről, Hajóvontatók a Volgán, Kis éji zene, Örökzöld dallamok, Kék fény stb. Továbbá: 1916 őszén, IX. szimfónia stb.

Kiegészítések az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve szerint

238–239. o. […] a szerzők stiláris-művészi, tudományos vagy vallási okokból is kezdhetnek szavakat nagybetűvel a címben: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről, A Hétfejű Tündér, A Négyszögletű Kerek Erdő, A Tűz csiholója, A Zöld Angyal, Gyászom a Színészkirályért, Szőlő és Bor, Töredékek Dani Uraságnak. […]

Művészi célból előfordul kisbetűs címkezdet. Ezt folyamatos szövegben is meg kell őrizni: Nagy László pásztoRablók című verse képvers. […]

Speciálisak azoknak a zeneműveknek a címei, amelyek kezdetén moll szerepel, ugyanis a moll előtti betűjelzés mindig kisbetűvel írandó, és ezt címként is meg kell tartani: d-moll zongoraverseny. (Ezzel szemben a D-dúr mondat közben is nagybetűs.) Ugyancsak kisbetűvel íródhat a cím, ha három ponttal kezdődik: Tandori Dezső: „…oda-oda néz: nem üres-e a jászol…”.

Nem vonatkozik mindez azokra az esetekre, amikor egy könyv címlapján a figyelemfelhívás szándékával történik kisbetűsítés: Szemere Gyula könyvének a címe Hogy is írjuk?, annak ellenére, hogy a címlapon kis kezdőbetűs.

In English

Artist names

Capitalize all words in the name of a musical ensemble except for articles, conjunctions and the part of the phrase describing the type of the ensemble (együttes, zenekar, vonósnégyes etc.): Kispál és a Borz, Fonó zenekar, Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara.

Titles of works

In titles of works, only the first word and proper names should be capitalized.

Exceptions:

 • Key signatures
  • The key note in a major key signature name should always be written with a capital letter: Szerenád A-dúrban.
  • The key note in a minor key signature name should always be written with a small letter, even at the start of a title: d-moll zongoraverseny.
 • Artist intent
  • Authors may choose to capitalize certain words in a title for artistic, scientific or religious reasons.
  • Similarly, a title may begin with a small letter as a form of artistic expression. Note that this should not be confused with cases where the title is set in small letters on the cover as a design choice.
 • A title may begin with a small letter following an ellipsis (…).


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages