Αρλέτα

~ Person

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

Alias Sort name Begin Date End Date Type Locale
Arleta

Artist credits

This is a list of all the different ways Αρλέτα is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Αρλέτα
Αρλέτα & Αλέξανδρος Δήμας
Αρλέτα & Βαγγέλης Γεωργίου
Αρλέτα & Βασίλης Ρακόπουλος
Αρλέτα & Σάννυ Μπαλτζή
Αρλέτα & Σωτηρία Μπαβέλου
Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κριεζή
Μίκης Θεοδωράκης & Αρλέτα
Νότης Μαυρουδής & Αρλέτα