South Korea

~ Country

Relationships

parts:Busan
Chungcheongbuk-do
Chungcheongnamdo
Daegu
Daejeon
Gangwondo
Gwangju
Gyeonggido
Gyeongsangbukdo
Gyeongsangnamdo
Incheon
Jejudo
Jeollabuk-do
Jeollanam-do
Sejong
Seoul
Ulsan
instruments (as Korea):buk
danso (Korean educational end-blown bamboo flute)
janggu
nabal
nagak
tungso (Korean notched end-blown bamboo flute)
wooden fish (wooden bell used in temples)
yonggo (Korean traditional dragon-painted barrel drum)
Wikipedia:en: South Korea [info]
Wikidata:Q884 [info]
Geonames:http://sws.geonames.org/1835841/ [info]