Cho riêng đời nhau (Em nghe như đêm êm trôi nhất sâu... trôi qua tim em cùng sầu...)

~ Song

Relationships

writer: Tom Kelly (songwriter)
Billy Steinberg
translated version of: Alone (I hear the ticking of the clock... I'm lying here the room's pitch dark...)

Recordings

Date Title Artist Length
performance
1989 – Cho riêng đời nhau Ngọc Hương 7:00