Tim vẫn trong ta (Mới thấp thoáng bối rối... thoáng, rồi thôi...)

~ Song

Relationships

translator: Phạm Duy
translated version of: My Heart Belongs to Me

Recordings

Date Title Artist Length
performance
Tim vẫn trong ta Thanh Hà 4:19