Demanten på marssnön, op. 36 no. 6 (for voice and piano)

~ Song

Relationships

premiered in: Helsinki, Uusimaa, Finland (1901-02-08)
composer: Jean Sibelius (1900)
lyricist: Josef Julius Wecksell
arrangements: Demanten på marssnön, op. 36 no. 6 (for voice, harp and organ, arr. [unknown])
Demanten på marssnön, op. 36 no. 6 (for voice and orchestra, orch. Hellman)
Demanten på marssnön, op. 36 no. 6 (for voice and orchestra, orch. Sibelius)
part of: 6 Songs, op. 36 (for voice and piano) (part of collection)

Recordings

Date Title Artist Length
performance
1904 Demanten på marrsnön Alexandra Ahnger, Oskar Merikanto 2:54
1955-09-24 Demanten på marssnön, op. 36 no. 6 Jussi Björling, Frederick Schauwecker 3:29
1957-06 Demanten på marrsnön Kim Borg, Erik Werba 2:34
1981-11 6 laulua, op. 36 no. 5: Marssnön Tom Krause, Irwin Gage 1:24
1981-11 6 laulua, op. 36 no. 6: Diamanten på marssnön Tom Krause, Irwin Gage 3:17
1988-12-14 – 1988-12-16 Demanten på marssnön Ritva Auvinen, Gustav Djupsjöbacka 2:33
1989-07-31 – 1989-08-03 Six Songs, op. 36 no. 5: Marssnön Anne Sofie von Otter, Bengt Forsberg 1:24
1989-07-31 – 1989-08-03 Six Songs, op. 36 no. 6: Demanten på marssnön Anne Sofie von Otter, Bengt Forsberg 2:09
1995-08 – 1995-09 Demanten på marssön (The diamond on the March snow), op. 36 no. 6 Karita Mattila, Ilmo Ranta 3:26
1999 Demanten på marssön, op. 36 no. 6 Karita Mattila, Ilmo Ranta 3:22
2000-06-05 – 2000-06-07 Demanten på marssnön, op. 36 no. 6 Kirsi Tiihonen, Satu Salminen 3:07
2001-06-26 – 2001-06-28 Six Songs, op. 36: Demanten på Marssnön Katarina Karnéus, Julius Drake 2:33
2005-07-28 – 2005-08-14 Demanten på marssnön Hannu Jurmu, Jouni Somero 2:45
Demanten på marssnön Pia Freund, Kristian Attila 2:32
Demanten på marssön, op. 36 no. 6 Karita Mattila, Ilmo Ranta 3:21
Diamanten på marssnön Jussi Björling 4:19