Tuyết rơi (Ngoài kia tuyết rơi đầy... Em không đến bên anh chiều nay)

~ Song

Annotation

Annotation last modified on 2011-11-08 10:25 UTC.

Relationships

composer: Adamo (Belgian singer)
lyricist: Phạm Duy
translated version of: Tombe la neige

Recordings

Date Title Artist Length
performance
1991 – Tuyết rơi Billy Shane & Duy Quang 5:25
Tuyết rơi Thanh Hà 4:09
Tuyết rơi (Day of Winter) Dalena 4:09