Search Results

Last updated: 2020-08-04 14:31 UTC

Found 1,596 results for "lang:cym"

Score Name Writers Artists ISWC Type Language
100 Suo Gân
Song
99 Hen Wlad Fy Nhadau
Song
98 Myfanwy (Joseph Parry)
Song
95 Bugeilio’r Gwenith Gwyn
Song
94 Calon Lân
Song
93 Ar hyd y nos (John Ceiriog Hughes' version)
Song
93 Dafydd y Garreg Wen
Song
93 Sosban Fach
Song
92 Ar Lan y Môr ("...mae rhosys cochion")
Song
92 Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd (Cwm Rhondda) (Emyn â thôn / Hymn with tune)
91 Yr Eryr a’r Golomen
Song
91 Cymru, Lloegr a Llanrwst Song
91 Pan Fo'r Nos yn Hir Song
91 Tydi a Roddaist
Song
91 Pam Fod Eira Yn Wyn?
Song
90 Hwyl Fawr Heulwen
Song
90 Gyda Gwên Song
90 Breuddwyd Roc a Rôl
Song
90 Tocyn
Song
90 Ti a dy Ddoniau Song
90 Nadolig Pwy a Wyr Song
90 Gwesty Cymru
Song
90 Cân Y Medd
Song
90 Y Teimlad
Song
90 Yma o Hyd
Song

Alternatively, you may add a new work.

Search method:


Please note:

Search indexes are updated every 3 hours, use the direct database search if you require up to the minute correct results.