Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Pep e jun
Cỏ-ho 2:10
2 Pep e jun
Cỏ-ho 3:52
3 Ntoong soh
Cỏ-ho 2:40
4 Pa go nang Gogn
Chu-ru 2:23
5 Plan phang
Chu-ru 2:01
6 Yu to lia
Chu-ru 2:35
7 Poh the ako porro
Chu-ru 2:13
8 Poh ro la atau
Chu-ru 3:19
9 Pom ro kếmui
Chu-ru 2:25
10 Che-hut chan laxier
Gia-rai 1:47
11 Kram dam bôt ku
Bahnar Rỏngao 2:09
12 Kạ ko po
Bahnar Rỏngao 3:05
13 Hếru xring xak
Bahnar Rỏngao 2:09
14 Bat jong dun
Bahnar Rỏngao 2:20
15 Bok roh bro ho tua ding dung
Bahnar Rỏngao 1:39
16 Hong
Giẻ-triêng 3:13
17 No oai di chi oai koh pu
Giẻ-triêng 3:36
18 Kon dray tan brai
Giẻ-triêng 3:12
19 Kpu leh
Giẻ-triêng 3:23
20 Sieu nhot
Giẻ-triêng 1:57
21 Po ro cha ba
Xó-dăng 3:18
22 Ba ham bani
Chăm 3:00
23 Chek mulek
Chăm 2:06
24 Aria muyut
Chăm 2:28
25 Ka thoung
Raglai 1:29
26 Atoruwo ratlay
Raglai 2:31
27 Cha ly thai
Chăm 1:02
28 Nếhar ếoh
Mạ 1:26
29 Bếdieng con kuot chpa cup
Mạ 2:07
30 Sapị
Mạ 1:13
31 Dun ja ro han
Mạ 2:48
32 Kpu map cjput got
Mạ 3:01

Credits

Release

graphic design: Jan Persson (photography)
mastering: Torbjörn Samuelsson (engineer)
mixer: Torbjörn Samuelsson (engineer)
Sten Sandahl
photography: Jerker Andersson
producer: Sten Sandahl
recording engineer: Torbjörn Samuelsson (engineer)
ASIN: UK: B0000E5PAL [info]

Release Group

part of: Music from Vietnam (number: 5)