Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Lưu thủy / Kim tiền / Xuân phong / Long hổ
Phong Lan 3:08
2 Phụng cầu hoàng
Kim Sinh 3:29
3 Cung đàn đất nước
Phong Lan 4:58
4 Giã bạn (feat. Tạ thị Hinh)
Lê Huy Cần 3:05
5 Tam pháp nhập mô / Khổng minh tọa lầu
Kim Sinh 2:29
6 Hề mồi sư cụ
Quý Bôn 1:31
7 Kể chuyện ngày muà
Nguyễn Thế Dân 7:01
8 Còn duyên kẻ đón ngưoi đưa (feat. Thanh Hiếu)
Phong Lan 3:27
9 Xàng xê
Kim Sinh 2:42
10 Nói sử ghé rầu
Quý Bôn 3:07
11 Mùa xuân về
Vũ Thị Mai Phương 2:56
12 Em là con gái Bắc Ninh (feat. Tạ thị Hinh)
Nguyễn Thị Túc 2:36
13 Hành vân
Nguyễn Thị Thanh Tâm 4:04
14 Cổ Loa bi sử
Kim Sinh 3:44
15 Xe Chỉ luồn kim (feat. Thanh Hiếu)
Phong Lan 5:24
16 Hưong sen Đồng Tháp
Phong Lan 4:34
17 Văn chầu lục (feat. Bạch Phương)
Quý Bôn 4:29
18 Lý hoài nam
Phong Lan 5:19
19 Lưu thủy trường
Kim Sinh 3:15
20 Ngồi tựa mạn thuyền
Thanh Hiếu 3:47

Credits

CD 1

song loan and Spanish acoustic guitar:
Kim Sinh (tracks 2, 5, 9, 19)
đàn nhị:
Văn Bôt (tracks 6, 10, 17)
đàn bầu:
percussion:
Bạch Phương (tracks 6, 10, 17)
đàn tỳ bà:
đàn nguyệt and song loan:
Xuân Phú (tracks 6, 10, 17)
Kim Sinh (track 14)
arranger:
Ngọc Phan (track 18)
composer:
Thao Giang (track 7)
Hữu Xuân (track 11)
Đặng Xuân Khải (tracks 3, 16)
performer:
Phong Lan (tracks 1, 3, 8, 15–16, 18)
vocals:
Quý Bôn (tracks 6, 10, 17)
Lê Huy Cần (track 4)
Tạ thị Hinh (tracks 4, 12)
Kim Sinh (tracks 2, 14, 19)
Nguyễn Thị Túc (track 12)
Bạch Phương (track 17)
Thanh Hiếu (tracks 8, 15, 20)
recording of:
Mùa xuân về (track 11)

Release

graphic design: Pontus Reuterswärd
photography: Torbjörn Samuelsson (engineer)
Sten Sandahl
producer: Sten Sandahl
recording engineer: Torbjörn Samuelsson (engineer)
ASIN: UK: B000000UHG [info]

Release Group

part of: Music from Vietnam (number: 1)