Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Czechen-Polka, op. 13
Johann Strauss 4:08
2 Die jungen Wiener, op. 7
Johann Strauss 9:26
3 Satanella-Polka, op. 124
Johann Strauss 4:13
4 Cytheren-Quadrille, op. 6
Johann Strauss 5:49
5 Solonspruche, op. 128
Johann Strauss 8:42
6 Fantasieblumchen, op. 241
Johann Strauss 4:18
7 Wo die Citronen bluh'n!, op. 364
Johann Strauss 9:27
8 Indra-Quadrille, op. 122
Johann Strauss 5:15
9 Tik-Tak Polka, op. 365
Johann Strauss 2:50
10 Vermahlungs-Toaste, op. 136
Johann Strauss 7:17
11 Neue Pizzicato-Polka, op. 449
Johann Strauss 3:28
12 Kaiser Franz Joseph I Rettungs Jubel-Marsch, op. 126
Johann Strauss 3:33

Credits

CD 1

composer:
Johann Strauss (Austro-German composer, "Walzerkönig", Johann Strauss II, Sohn, Jr., the Younger, the Son) (tracks 1–12)
conductor:
Alfred Walter (1988-07 – 1988-08) (tracks 1–12)
orchestra:
CSSR State Philharmonic (Slovak State Philharmonic, Košice) (1988-07 – 1988-08) (tracks 1–12)
producer:
Günter Appenheimer (producer/engineer) (1988-07 – 1988-08) (tracks 1–12)
Martin Sauer (engineer/producer) (1988-07 – 1988-08) (tracks 1–12)
recorded at:
Concert Hall of the CSSR State Philharmonic in Košice, Košický kraj, Slovakia (1988-07 – 1988-08) (tracks 1–12)
part of:
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 6) (track 4)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 7) (track 2)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 13) (track 1)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 122) (track 8)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 124) (track 3)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 126) (track 12)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 128) (track 5)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 136) (track 10)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 241) (track 6)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 364) (track 7)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 365) (track 9)
Works of Johann Strauss Jr. by opus number (number: op. 449) (track 11)
recording of:
Cytheren-Quadrille, op. 6 (1988-07 – 1988-08) (track 4)
Czechen-Polka, op. 13 (1988-07 – 1988-08) (track 1)
Die jungen Wiener, op. 7 (1988-07 – 1988-08) (track 2)
Fantasieblümchen, op. 241 (1988-07 – 1988-08) (track 6)
Indra-Quadrille, op. 122 (1988-07 – 1988-08) (track 8)
Kaiser Franz Josef I Rettungs-Jubel, op. 126 (1988-07 – 1988-08) (track 12)
Neue Pizzicato-Polka, op. 449 (1988-07 – 1988-08) (track 11)
Satanella-Polka, op. 124 (1988-07 – 1988-08) (track 3)
Solon-Sprüche, op. 128 (1988-07 – 1988-08) (track 5)
Tik-Tak-Polka, op. 365 (1988-07 – 1988-08) (track 9)
Vermählungs-Toaste, op. 136 (1988-07 – 1988-08) (track 10)
Wo die Citronen blüh'n, op. 364 (1988-07 – 1988-08) (track 7)

Release Group

part of: J. Strauss, Jr Edition (Naxos) (number: 2)