Annotation

The Boy Choir of the Swedish Radio
The Church Choir of Engelbrekt
Members of Musikaliska Sällskapet
Members of the Royal Philharmonic Orchestra of Stockholm

Liner notes: "The arias no. 10, 12, 51 and 58 have been trimmed because of technical reasons"

Annotation last modified on 2016-04-10 15:36 UTC.

Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Kommen, döttrar, hjälp mig klaga (Chorus) - Guds rena Lamm oskyldig (Chorus)
Johann Sebastian Bach 8:58
2 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: När Jesus dessa orden uttalat hade (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 0:55
3 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Chorale: O Jesus kär, vad har du väl förbrutit (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:01
4 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Då församlade sig de översteprästerna (Evangelist) - Ej på festen dock (Chorus) - Och då Jesus (Evangelist) - Vartill tjänar slik förspillning?
Johann Sebastian Bach 3:49
5 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Recitative: O världens frälsning du (Alto)
Johann Sebastian Bach 1:05
6 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Aria: Ångerns skam tvingar mina tarar fram (Alto)
Johann Sebastian Bach 3:28
7 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Då gick en utav de tolv, som hette Judas (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 0:44
8 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Aria: Blöd, o blöd, du milda bröst! (Soprano)
Johann Sebastian Bach 3:30
9 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Men på den första sötebrödsdagen gingo (Evangelist) - Var vill du skola (Chorus) - Han sade (Evangelisgt, Jesus)
Johann Sebastian Bach 2:45
10 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Chorale: Ja, jag ar den, som svikit (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:02
11 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Då svarade han och sade (Evangelist, Jesus, Judas)
Johann Sebastian Bach 3:59
12 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Recitative: Var tröst, min själ, o sörj ej mer (Soprano)
Johann Sebastian Bach 1:35
13 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Aria: Dig vill jag mitt hjärta giva (Soprano)
Johann Sebastian Bach 4:21
14 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Och sedan de sin lovsång sjungit hade (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 1:30
15 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Chorale: O giv mig bland de sälla (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:20
16 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Men Petrus svarade och sade till honom (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 1:27
17 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Chorale: Jag vill har hos dig bida (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:20
18 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Då kom Jesus med dem till den platsen som (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 1:55
19 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Recitative: O ve, ha skälver, som om kraften svek (Tenor, Chorus)
Johann Sebastian Bach 3:16
20 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Aria: Nu vill jag hos min Jesus vaka (Tenor, Chorus)
Johann Sebastian Bach 5:15
21 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Och gick längre bort och foll ned pa sitt ansikte och bad sade (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 0:57
22 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Recitative: När för sin Fader fromt sig Frälsarn böjer (Bass)
Johann Sebastian Bach 1:18
23 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Aria: Gärna vill jag allt fördraga, bordan latta, korset taga (Bass)
Johann Sebastian Bach 4:52
24 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Och han kom till sina lärjungar och fann dem sovande (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 1:43
25 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Chorale: Vad min Gud vill, det alltid sker (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:26
26 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Och han kom och fann dem åter sovande (Evangelist, Judas, Jesus)
Johann Sebastian Bach 3:04
27 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Duet: Så är min Jesus fängslad vorden (Soprano, Alto, Chorus)
Johann Sebastian Bach 4:58
28 Matteuspassionen, BWV 244, Part I: Chorale: O värld, begråt din synd och se (Chorus)
Johann Sebastian Bach 7:19
CD 2
# Title Artist Rating Length
1 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Aria: Ach, här är min Jesus ej! (Alto, Chorus)
Johann Sebastian Bach 4:02
2 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Men de som Jesus gripit hade, ledde honom (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 0:41
3 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: Mig världen dömt av vrånghet full (Chorus)
Johann Sebastian Bach 0:55
4 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och trots många falska vittnen tradde fram (Evangelist, High Priest)
Johann Sebastian Bach 1:23
5 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: Men Jesus teg (Tenor)
Johann Sebastian Bach 1:19
6 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och den översteprästen svarade och sade till honom (Evangelist, High Priest, Jesus, Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:54
7 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Då spottade de i hans ansikte och slogo (Evangelist, Chorus)
Johann Sebastian Bach 0:45
8 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: Säg, vem som så dig plågat (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:10
9 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Men Petrus satt där ute i palatset och en (Evangelist, Petrus, Chorus) - Men då begynte ha förbanna (Evangelist, Petrus)
Johann Sebastian Bach 2:35
10 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Aria: Förbarma dig o Gud, se mina tarar floda! (Alto)
Johann Sebastian Bach 7:24
11 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: Fjärran från min faders boning (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:18
12 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Men om morgonen sa holl alla (Evangelist, Chorus) - Och han kastade silvermynten (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 1:43
13 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Aria: Giv mig Herren Jesus åter! (Bass)
Johann Sebastian Bach 3:39
14 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: Förtro din väg åt Herran (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:19
15 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Men om högtiden hade landshovdingen (Evangelist, Pilate, Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:56
16 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: Hur blint det straff, som foljt var synd i sparen! (Chorus) - Men landshövdingen sade (Evangelist, Pliate)
Johann Sebastian Bach 1:19
17 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: Hans gärning hör, hans vilja kann! (Soprano)
Johann Sebastian Bach 1:30
18 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Aria: Av kärlek vill han korset taga (Soprano)
Johann Sebastian Bach 3:08
19 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Då skriade de ännu mer och sade (Evangelist, Chorus, Pilate)
Johann Sebastian Bach 2:22
20 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: Han bunden står (Alto)
Johann Sebastian Bach 1:20
21 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Aria: Kunna tårar, hur de rinna intet vinna (Alto)
Johann Sebastian Bach 5:04
22 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Då togo landshövdingens knektar Jesus till sig (Evangelist, Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:23
23 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: O huvud, blodigt, sårat (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:44
24 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och sedan de begabbat honom, kaldde (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 0:56
25 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: Ja, en gång skall i oss vårt kött likval (Bass)
Johann Sebastian Bach 0:44
26 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och när de kommo till det stället som kallas (Evangelist, Chorus) - Desslikes skymfade honom de rovare (Evangelist)
Johann Sebastian Bach 3:02
27 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: O Golgata, o smärtans Golgata! (Alto)
Johann Sebastian Bach 1:56
28 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och från den sjätte timmen sa var dar ett (Evangelist, Jesus, Chorus)
Johann Sebastian Bach 2:47
29 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Chorale: När jag skall lämma världen (Chorus)
Johann Sebastian Bach 1:57
30 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och skåden här, förhänget i templet ramnade (Evangelist, Chorus)
Johann Sebastian Bach 2:32
31 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: En anfon var det Adam föll (Bass)
Johann Sebastian Bach 2:22
32 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Och Josef tog hans kropp och svepte (Evangelist, Chorus, Pilate)
Johann Sebastian Bach 3:03
33 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Recitative: I stilla ro han somnat in (Bass, Chorus, Tenor, Alto, Soprano)
Johann Sebastian Bach 2:45
34 Matteuspassionen, BWV 244, Part II: Vid graven än vi stilla bida (Chorus)
Johann Sebastian Bach 7:01

Credits

CD 1

composer:
Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) (tracks 1–28)
conductor:
David Åhlén (Swedish organist and conductor) (1956-03-29) (tracks 1–28)
librettist:
Picander (tracks 1–28)
lyricist:
Paul Gerhardt (17th century hymn writer) (tracks 10, 15)
Johann Heermann (track 3)
orchestra:
Members of the Royal Philharmonic Orchestra of Stockholm (Stockholm Philharmonic Orchestra) (1956-03-29) (tracks 1–28)
part of:
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 163) (track 15)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 166) (track 3)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 294) (track 10)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 342) (track 25)
arrangements:
is the basis for:
Again (track 1)
later translated versions:
part of:
parts:
recording of:
referred to in medleys:
Hooked on Bach (track 15)

CD 2

composer:
Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) (tracks 1–6, 8–18, 20–34)
conductor:
David Åhlén (Swedish organist and conductor) (1956-03-29) (tracks 1–34)
librettist:
Picander (tracks 1–6, 8–18, 20–34)
lyricist:
Paul Gerhardt (17th century hymn writer) (tracks 8, 15, 23, 29)
Adam Reusner (track 3)
Johann von Rist (track 11)
orchestra:
Members of the Royal Philharmonic Orchestra of Stockholm (Stockholm Philharmonic Orchestra) (1956-03-29) (tracks 1–34)
orchestrator:
Ton Koopman (conductor, organist and harpsichordist) (track 10)
part of:
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 159) (track 15)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 162) (track 23)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 164) (track 29)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 213) (track 3)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 292) (track 8)
Breitkopf 389 Choralgesänge (number: 361) (track 11)
arrangements:
Aria "Erbarme dich" (for voice, violin and organ, Liszt) (track 10)
later translated versions:
later versions:
orchestrations:
Matthäus-Passion, BWV 244: O Haupt voll Blut und Wunden (Stokowski orchestration) (track 23)
part of:
Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II (tracks 1–6, 8–18, 20–34)
parts:
recording of: