Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Tam luan cưủ chuyển
Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế 5:10
2 Lý con sáo
Đoàn ca kịch Huế 1:37
3 Hát chầu văn
Đoàn Ca Huế 5:20
4 Long ngam
Đoàn Ca Huế 1:57
5 Lý mười thương
Đoàn ca kịch Huế 4:43
6 Nam bang / Kèn chiến
Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế 2:44
7 Lý nam canh
Đoàn ca kịch Huế 3:21
8 Hát chầu văn
Đoàn Ca Huế 6:14
9 Đỏan xuân
Đoàn ca kịch Huế 1:08
10 Nhạc nền "Nử tướng xuất quân"
Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế 4:08
11 Hò mái nhì, nam ái, nam bình
Đoàn Ca Huế 13:36
12 Lý quý nh tương
Đoàn ca kịch Huế 1:49
13 Phú lục "Ngắm cảnh nhớ người"
Đoàn Ca Huế 4:21
14 Hò giã gạo
Đoàn ca kịch Huế 4:49
15 Cô bạn
Đoàn Ca Huế 3:30
16 Lục cúng hoa đăng
Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế 6:52

Credits

CD 1

vocals:
Đinh Dũng (track 14)
Ải Hoa (tracks 3, 8)
Thu Hằng (track 14)
Kim Kiều (track 7)
Hiền Lương (tracks 2, 9)
Kiều Oanh (track 5)
Lan Phương (track 12)
Thúy Vân (Duet: Tuấn Hùng) (track 15)
Thanh Tâm (tracks 11, 13)

Release

graphic design: Ingi Kirsebom
mixer: Torbjörn Samuelsson (engineer)
Sten Sandahl
photography: Torbjörn Samuelsson (engineer)
producer: Sten Sandahl
recording engineer: Torbjörn Samuelsson (engineer)

Release Group

part of: Music from Vietnam (number: 2)