Lorenzo Regazzo

~ Person

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

Lorenzo Regazzo has no aliases.

Artist credits

This is a list of all the different ways Lorenzo Regazzo is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Gioachino Rossini; Annick Massis, Raúl Giménez, Rodney Gilfry, Pietro Spagnoli, Lorenzo Regazzo, Le Concert des Tuileries, Marc Minkowski
Hasse; Graciela Oddone, Lorenzo Regazzo, Ensemble Arcadia, Attilio Cremonesi
Lorenzo Regazzo
Lorenzo Regazzo, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini
Lorenzo Regazzo, Concerto Köln, René Jacobs
Vivaldi; Lorenzo Regazzo, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini
Vivaldi; Piau, Cangemi, Lemieux, Regazzo, Jaroussky, Lehtipuu, Mingardo, Senn, Ensemble Matheus, Jean‐Christophe Spinosi
Wolfgang Amadeus Mozart; René Jacobs, Johannes Weisser, Lorenzo Regazzo, Alexandrina Pendatchanska, Olga Pasichnyk, Kenneth Tarver, Sunhae Im, Nikolay Borchev, Alessandro Guerzoni, RIAS Kammerchor, Freiburger Barockorchester
Wolfgang Amadeus Mozart; Véronique Gens, Patrizia Ciofi, Angelika Kirchschlager, Lorenzo Regazzo, Simon Keenlyside, Concerto Köln, René Jacobs